Tiroid Nodülleri

Tiroid Nodülleri

Nodülleri elle muayene ettiğimizde, Türkiye ortalaması %3-7 iken ultrasonla baktığımızda %20 ile 76 gibi yüksek rakamlarda tiroid bezinde nodül tespit edilir. Nodülü tespit ettikten sonra yapmamız gereken en önemli şey bu iyi huylu mu, kötü huylu mu ayrımını yapmamız için doppler ultrason da eğer pataloji de hissediyorsak ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Tiroid nodüllerinin tespitinde en önemli kriterlerden birisi dediğimiz gibi elle muayenedir. Arkasından tiroid ultrasonu, gerekirse renkli doppler ultrason mutlaka tiroid fonksiyon testlerinin kanda analizidir. Bunlar T4, PSH olmak üzere en anlamlı tanısal testimizde bizim altın standart testimiz aldığımız parçanın sonucunu görebileceğimiz tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Eğer tiroid de nodülümüz varsa mutlaka bir kere kalsitonin düzeyine bakmak zorundayız. Kalsitonin 100 ve üzerindeki değerleri tiroidin nodüller kanseri için belirteçtir. Troid nodüllerinin takiplerini altı ayda bir tiroid ince iğne aspirasyon biyopsileriyle takip ediyoruz. Üç aylık aralıklarla troid fonksiyon testleri ve ultrason muayenesi yapılır. Ultrasonda eğer acil bir büyüme görülürse o zaman altıncı ayı beklemeden tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi tekrarlanır.