Sinir kökü İltahabı ve Nedenleri

Sinir kökü İltahabı ve Nedenleri

Sinir kökü iltihabı bir başka adıyla radikülit semptomları omurgadaki kökeninden etkilenen sinirin yolunda hissedilen ağrı ile başlar . Ağrıya genellikle uyuşma, karıncalanma ve kas zayıflığı hissi eşlik eder. Erken aşamalar doğada hafif olma eğiliminde ise ağrı ve diğer semptomlar, ancak durum tedavi edilmezse ciddiyette artar. Semptomları hakkında hekiminize görünmek önemlidir, böylece diğer koşulları ekarte edebilir. Radikülitin erken tedavisi, tam bir iyileşme için gereklidir.

Servikal Radikülit Belirtileri

Lokal boyun ağrısı
Kol (lar) dan ve ellere akan ağrı.
Kollarda, ellerde ve parmaklarda uyuşma.
Tedavi edilmezse kollardaki kas zayıflığı.
Hangi sinirin etkilendiğine bağlı olarak omuzlarda veya göğüste ağrı da hissedilebilir.

Lomber Radikülit Belirtileri

Lokal bel ağrısı.
Bacak (lar) dan ve ayaklara akan ağrı.
Bacaklarda ve muhtemelen ayaklarda / ayak parmaklarında hissedilen uyuşma.
Tedavi edilmezse kas zayıflığı.
Kalçalarda yanma ağrısı.
Cildiniz dokunmaya çok duyarlı hale gelirse veya kaslarınızın zayıfladığını fark ederseniz, sinir hasarının erken aşamalarında olabilirsiniz; radikülit tedavi edilmezse ve ilerlemesine izin verilirse bu kötüleşir. Radikülit semptomları daha da ilerledikçe, kas dokusu kaybı ve hatta sinir ölümü meydana gelebilir.

Radikülitin Nedenleri

Spinal siniri sıkıştırma potansiyeline sahip herhangi bir durum, radikülitin birçok nedeninden biri olabilir. Disk herniasyonları, kemik mahmuzları ve çevresindeki bağların kalınlaşması en yaygın nedenlerdir. Radikülite neden olabilecek diğer durumlar arasında spinal stenoz, hasarlı intervertebral diskler, omurganın dejenerasyonu ve spondilolistez veya skolyoz gibi spinal instabiliteler bulunur.

Radiculitis Symptoms and Causes
Radiculitis symptoms start off with radicular pain which is felt down the pathway of the nerve that is affected by its origin in the spine. The pain is also usually accompanied with sensations of numbness, tingling, and muscle weakness. Pain and other symptoms if the early stages tend to be mild in nature, but increase in seriousness if the condition is left untreated. It is important to see a doctor about your symptoms so that he or she can rule out other conditions. Early treatment of radiculitis is essential for a full recovery.

Cervical Radiculitis Symptoms

Local neck pain
Pain that flows down the arm(s) and into the hands.
Numbness in the arms, hands, and fingers.
Muscular weakness in the arms if left untreated.
Pain may also be felt in the shoulders or chest depending on which nerve is affected.

Lumbar Radiculitis Symptoms

Local lower back pain.
Pain that flows down the leg(s) and into the feet.
Numbness felt in the leg(s) and possibly in the feet/toes.
Muscular weakness if left untreated.
Burning pain in the hips.
If your skin becomes very sensitive to touch, or you notice that your muscles are getting weaker, you may be in early stages of nerve damage; this will worsen if the radiculitis is not treated and allowed to progress. As radiculitis symptoms progress even further, loss of muscle tissue and even nerve death may occur.

The Causes of Radiculitis

Any condition that has the potential to compress a spinal nerve could be one of the many causes of radiculitis. Disc herniations, bone spurs and thickening of surrounding ligaments are the most common causes. Other conditions that may cause radiculitis include spinal stenosis, damaged intervertebral discs, degeneration of the spine, and spinal instabilities such as spondylolisthesis or scoliosis.