Safra Kesesi

Safra Kesesi

Safra kesesine oluşabilecek olası rahatsızlıkları şu şekilde sıralayabiliriz;
1.safra kesesi taşları
Safra kesesi taşları safradaki maddeler (kolesterol, hatta tuzlar ve kalsiyum gibi) veya kandaki maddeler (bilirubin gibi) safra kesesine ve hatta kanallara giden yolları tıkayan sert parçacıklar ol uşturduğunda gelişir.
Safra kesesi taşları, safra kesesi tamamen veya yeterince boş olmadığında oluşma eğilimindedir. Kum tanesi kadar küçük veya golf topu kadar büyük olabilirler.
2.Kolesistit
Kolesistit en yaygın safra kesesi hastalığı türüdür. Safra kesesinin akut veya kronik bir iltihabı olarak kendini gösterir.
A. Akut kolesistit
Akut kolesistit genellikle safra taşlarından kaynaklanır. Ancak bu, tümörlerin veya diğer çeşitli hastalıkların da sonucu olabilir.
Karnın sağ üst tarafında veya üst orta kısmında ağrı ile ortaya çıkabilir. Ağrı, yemekten hemen sonra ortaya çıkma eğilimindedir ve keskin omuzlardan sağ omzunuza yayılabilen donuk ağrılara kadar uzanır.
B.Kronik kolesistit
Birkaç akut kolesistit saldırısından sonra safra kesesi küçülebilir ve safrayı saklama ve bırakma yeteneğini kaybedebilir. Karın ağrısı, bulantı ve kusma görülebilir. Cerrahi genellikle kronik kolesistit için gerekli tedavidir.
3. Koledokta
Safra kesesi taşları safra kesesinin boynuna veya safra kanallarına yerleştirilebilir. Safra kesesi bu şekilde takıldığında safra çıkamaz. Bu safra kesesinin iltihaplanmasına veya şişmesine neden olabilir.
4.Akalüloz safra kesesi hastalığı
Safra kesesi taşı olmadan ortaya çıkan safra kesesi iltihabıdır. Önemli bir kronik hastalığa veya ciddi bir tıbbi duruma sahip olmanın bir epizotu tetiklediği gösterilmiştir.
5.Safra kesesi kanseri
safra kesesinin iç duvarlarından dış katmanlara ve daha sonra karaciğere, lenf düğümlerine ve diğer organlara yayılabilir. Safra kesesi kanseri belirtileri, akut kolesistitinkilere benzer olabilir, ancak hiç semptom da olmayabilir.
6.Safra kesesi polipleri
Safra kesesi polipleri, safra kesesi içinde meydana gelen lezyonlar veya büyümelerdir. Genellikle iyi huyludurlar ve semptomları yoktur. Bununla birlikte, safra kesesinin 1 santimetreden büyük polipler için çıkarılması önerilir. Kanserli olma şansları daha yüksektir.
7.Safra kesesinin kangreni
Safra kesesi yetersiz kan akışı geliştirdiğinde kangren oluşabilir. Akut kolesistitin en ciddi komplikasyonlarından biridir.
8.Safra kesesi apsesi
Safra kesesi apsesi, safra kesesi irinle iltihaplandığında ortaya çıkar. Pus, beyaz kan hücrelerinin, ölü dokuların ve bakterilerin birikmesidir. Semptomlar, ateş ve titreme titremesi ile birlikte karnın üst sağ taraflı ağrısını içerebilir.
1.Gallstones
Gallstones develop when substances in the bile (such as cholesterol, bile salts, and calcium) or substances from the blood (like bilirubin) form hard particles that block the passageways to the gallbladder and bile ducts.
Gallstones also tend to form when the gallbladder doesn’t empty completely or often enough. They can be as small as a grain of sand or as large as a golf ball.
2.Cholecystitis
Cholecystitis is the most common type of gallbladder disease. It presents itself as either an acute or chronic inflammation of the gallbladder.
A.Acute cholecystitis
Acute cholecystitis is generally caused by gallstones. But it may also be the result of tumors or various other illnesses.
It may present with pain in the upper right side or upper middle part of the abdomen. The pain tends to occur right after a meal and ranges from sharp pangs to dull aches that can radiate to your right shoulder.
B.Chronic cholecystitis
After several attacks of acute cholecystitis, the gallbladder can shrink and lose its ability to store and release bile. Abdominal pain, nausea, and vomiting may occur. Surgery is often the needed treatment for chronic cholecystitis.
3.Choledocholithiasis
Gallstones may become lodged in the neck of the gallbladder or in the bile ducts. When the gallbladder is plugged in this way, bile can’t exit. This may lead to the gallbladder becoming inflamed or distended.
4.Acalculous gallbladder disease
Acalculous gallbladder disease is inflammation of the gallbladder that occurs without the presence of gallstones. Having a significant chronic illness or serious medical condition has been shown to trigger an episode.
5.Gallbladder cancer
can spread from the inner walls of the gallbladder to the outer layers and then on to the liver, lymph nodes, and other organs. The symptoms of gallbladder cancer may be similar to those of acute cholecystitis, but there may also be no symptoms at all.
6.Gallbladder polyps
Gallbladder polyps are lesions or growths that occur within the gallbladder. They’re usually benign and have no symptoms. However, it’s often recommended to have the gallbladder removed for polyps larger than 1 centimeter. They have a greater chance of being cancerous.
7.Gangrene of the gallbladder
Gangrene can occur when the gallbladder develops inadequate blood flow. This is one of the most serious complications of acute cholecystitis.
8.Abscess of the gallbladder
Abscess of the gallbladder results when the gallbladder becomes inflamed with pus. Pus is the accumulation of white blood cells, dead tissue, and bacteria. Symptoms may include upper right-sided pain in the abdomen along with fever and shaking chills.