KAŞINTI

KAŞINTI


Kaşıntının altında, deri hastalıklarından diyabete, karaciğer hastalıklarından psikiyatrik hastalıklara dek önemli nedenler yaratabilir. Cilt kaşıntılarına önemli hastalıkların belirtisi olabilir. Kaşıntının en şiddetli olduğu zaman dilimi, yeri ve eşlik eden bulgular kaşıntının nedeni ile ilgili önemli ipuçları verebilir. Hastayı ayrıntılı değerlendirmek gerekir.
DERİ HASTALIKLARI Çocukluk döneminde başlayan ve yıllarca devam edebilen atopik egzama kaşıntılı, tekrarlayan bir deri hastalığı. Bu nedenle küçükken ‘geçti’ diye bakılan atopik egzama, yetişkinlik ve yaşlılık döneminde de sık sık kişinin karşısına çıkabilir.
KARACİĞER HASTALIKLARI Karaciğer hastalıkları, safra kesesi tıkanıklığı, siroz, hepatit ve pankreas hastalıkları kaşıntıya neden olabilir. Kronik karaciğer hastalıklarında inatçı kaşıntı yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Karaciğer hastalıklarına bağlı gelişen kaşıntıda sırt, en sık kaşınan bölgedir. Kaşıntının şiddeti gündüz, geceye göre daha fazla olurken, kış aylarında artar. Kaşıntı giderici ilaçlar etkili olamayabilir. Kolestatik karaciğer hastalığında ise kaşıntı akşam saatlerinde en üst seviyeye ulaşır.El içi ve ayak tabanında kaşıntı temel bulgu olup, bazen tüm vücutta yaygın görülebilir.
DİYABET Diyabet hastalarının önemli bir kısmı kaşıntıdan muzdarip. Çünkü diyabet deriyi kuruturken kaşıntıya neden olur. Bazı olgularda kaşıntı diyabet tanısı konulmadan önce başlayabilir. Kan şeker düzeylerinin normal sınırlara gelmesi ile kaşıntı azalır ya da kaybolur. Tekrarlayan ve tedaviye dirençli mantar enfeksiyonlarında mutlaka diyabetin araştırılması gerekir.
BÖBREK HASTALIKLARI Kronik böbrek hastalığı ve diyaliz olgularının yüzde 90’ında kaşıntı gelişir. Diyaliz hastalarında en önemli neden; deri kuruluğu ile birlikte kalsiyum, magnezyum ve fosfor dengesinin bozulmasıdır. Kan üre düzeyindeki artış kaşıntının önemli nedenlerinden birini oluşturur.
İLAÇLARA BAĞLI GELİŞEN KAŞINTI Kullanılan bazı ilaçlar karaciğer, böbrek fonksiyonlarını bozarak dolaylı olarak kaşıntıya neden olurlar. Hipertansiyon, kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan bazı ilaçların yanı sıra, bazı antibiyotikler, pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar ve bazı antidepresanlar da kaşıntıya neden olabilir.
TİROİT HASTALIKLARI Tiroit antikorları kaşıntının önemli bir nedeni olduğu için, tiroit hastalığı da kaşıntıya neden olmaktadır. İster hipertiroidi ister hipotiroidi olsun tiroit hastalıklarının tedavi edilmesi ile olguların çoğunda belirgin iyileşme sağlanır.
SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI Sinir lifleri ve beyin hücrelerinde meydana gelen hasar deride kızarıklık olmadan kaşıntıya neden olur. Bazen MS (Multiple Skleroz) ve beyin tümörü de kaşıntı oluşturabilir. Felç veya inme denilen beyin kanamalarından sonra nörojenik kaşıntı gelişebilir.
KANSER Bazı kan hastalıklarının ilk bulgularından biri kaşıntı olabilirken, deri lenfomasının en önemli bulgularından birini oluşturuyor.
PSİKİYATRİK NEDENLER Kaşıntı birden fazla psikiyatrik hastalıkla birlikte görülür. Kronik kaşıntılı hastaların yüzde 70’inde demans (bunama), şizofreni, kişisel bozukluklar, primer depresif hastalık ve davranış bozuklukları gibi en az bir hastalık ile birliktelik gözlenir.

Itching can create important causes, from skin diseases to diabetes, from liver to psychiatric diseases. Itching can be a symptom of major diseases. Timing of itching, location, and accompanying findings can give important clues about the cause of the itch. It is necessary to evaluate the patient in detail.
SKIN DISEASES It is an itchy recurrent skin disease that begins in childhood and can last for years. For this reason, atopic eczema, which is considered as ‘passed’ when young, can often come across to the person during adulthood and old age.
LIVER DISEASES Liver diseases, gallbladder obstruction, cirrhosis, hepatitis and pancreatic diseases can cause itching. Chronic diseases, persistent itching negatively affects the quality of life. Itching due to liver diseases, the back is the most frequent itchy area. Itching intensity is higher during the day than at night, while it increases in the winter. In cholestatic liver disease, itching reaches the highest level in the evening. Itching in the hand and insole is the main finding and can sometimes be common throughout the body.
DIABETES Lots of diabetes patients suffer from itching. Because diabetes causes itching while drying the skin. Itching decreases or disappears when blood sugar levels reach normal limits. Diabetes should be investigated in recurrent and treatment-resistant fungal infections as well.
KIDNEY DISEASES Itching develops in 90 percent of patients with chronic kidney disease and dialysis. The most important reason in dialysis patients; It is the deterioration of calcium, magnesium and phosphorus balance with dry skin. An increase in the blood urea level is one of the major causes of itching.
DRUG CAUSED CASES Some medications disrupt liver, kidney function and indirectly cause itching. In addition to some medications used for hypertension, heart rhythm disorder, some antibiotics, anticoagulants, and some antidepressants can cause itching too.
THYROID DISEASES Since thyroid antibodies are an important cause of itching, thyroid disease also causes itching. Hyperthyroidism or hypothyroidism, treatment of thyroid diseases provides significant improvement mostly.
NERVOUS SYSTEM DISEASES Damage to nerve fibers and brain cells causes itching without rashes on the skin. Sometimes MS and brain tumor can also cause itching. Neurogenic itching may develop after brain hemorrhages called strokes.
CANCER While one of the first signs of some blood diseases may be itching, for example; it is one of the most important findings of skin lymphoma.
PSYCHIATRIC REASONS Itching is accompanied by more than one psychiatric disease. 70% patients with chronic itching, at least one disease is observed.
#itching #kaşıntı #dahiliye #internalmedicine
#doctor #izmir #kronikhastalıklar