İdrar Yolu Enfeksiyonu nedir?

İdrar Yolu Enfeksiyonu nedir?

İdrar Yolu enfeksiyonu sorunu, zararlı mikroplar aşağı veya yukarı idrar yoluna girdiklerinde ortaya çıkar. Bu da ciddi ve sıkıntılı sonuçlara yol açabilir. Çoğu durumda aşağı idrar yolunu işgal eden bakteriler, kendi vücudumuzdan gelir.
E. Koli, İdrar Yolu enfeksiyonu sorununa yol açan en yaygın bakteri türüdür. Normalde bağırsaklarda yaşar ve üretra dışkı ile temas ettiğinde idrar yolunun enfeksiyon kapmasına neden olabilir.
Ateş, tansiyon düşüklüğü, idrar yolu enfeksiyonu var ise urosepsis dediğimiz idrar yolu enfeksiyonunun kana karışma durumu olabilir Acil bir konudur! Hızlı tedavi edilmelidir.
Hayati tehlike oluşturabilir!
Mesane enfeksiyonunun en yaygın belirtisi nedir?
• İdrar sırasında acı veya yanma hissi duyma
• Sık sık idrara çıkma veya sürekli olarak idrar ihtiyacı hissetme
• Küçük miktarlarda idrar
• İdrarda kan
• Koyu renk, bulanık veya yoğun kokulu idrar
• Ateş olmamasına rağmen üşüme hissetme
• Ani idrar kaçırma
Aşağı ve Yukarı İdrar Yolu Enfeksiyonu arasındaki fark nedir?
İdrar Yolu Enfeksiyonu genellikle tehlikesi olmayan fakat ağrılı bir hastalıktır. İlgili doktorun verdiği reçetelerle tedavi edilebilse de, tedavi edilmediği durumlarda, aşağı idrar yolundan yukarı idrar yoluna ve böbreklere sıçrayabilir. Bu tür enfeksiyonlar böbreğe zarar verebilir veya böbrek yetmezliğine yol açabilir. Böyle bir durumda, sırt ağrısı, bulantı ve ateş gibi daha ciddi belirtiler görülebilir. Enfeksiyon, böbreklerden kan dolaşım sistemine girebilir (ürosepsis) ve vücudun diğer alanlarına sıçrayarak yoğun bakım gerektiren ciddi bir tıbbi duruma dönüşebilir.
İdrar Yolu Enfeksiyonunun erken belirtilerini hızlı bir teşhis ve tedavi için fark etmek önemlidir.
Bu nedenle, hekiminizle iletişim kurun. Hekiminiz idrar testi sonuçlarına ve enfeksiyonun belirtilerine göre değerlendirme yaparak teşhis koyup tedavinize başlayacaktır.

What is Urinary Tract Infection?
Urinary tract infection problem when harmful microbes enter your urinary tract up/down. This can lead to serious consequences. Mostly, the bacteria that occupy the lower urinary tract come from our own body.
E. Koli is the most common bacteria that causes this problem. It normally lives in the intestines and can cause urinary tract infection when it comes into contact with the urethra stool.
If there is fever, low blood pressure, urinary tract infection, urinary tract infection, which we call urosepsis, may be in the bloodstream situation. It should be treated quickly.
It can be life-threatening!

What is the most common symptom of bladder infection?
•Feeling pain or burning during urination
• frequent urination or constant need for urine
•Small amounts of urine
• blood in urine
•Dark, cloudy or intense urine urine
•Feeling cold even though there is no fever
• Sudden urinary incontinence
What is the difference between the Upper and Lower Urinary Tract Infection?
Urinary Tract Infection is generally a non-hazardous but painful disease. Although it can be treated with prescriptions given by the attending physician, it can spread from the lower urinary tract to the upper urinary tract and kidneys if it is not treated. Such infections can damage the kidney or lead to kidney failure. In such a situation, more serious symptoms such as back pain, nausea and fever may occur. The infection can enter the bloodstream system from the kidneys (urosepsis) and can spread into other areas of the body into a serious medical condition that requires intensive care.
It is important to notice the early symptoms of Urinary Tract Infection for a quick diagnosis and treatment.
Therefore, contact your doctor.He will diagnose and start your treatment based on urine test results and the symptoms of the infection.