Haşimato Tiroidi

Haşimato Tiroidi

Haşimato tiroidi çok sık görülen tiroid bezinin hastalıklarından birisidir. Sebebini hala bilemiyoruz. Tiroid bezi vücudun kendi yaptığı bir mekanizmayla, kendisini yabancı hissederek bezin yapısının bozulması, küçülmesiyle seyreden kronik ömür boyu da tedavisini gerektiren bir hastalıktır. Haşimato tiroidinde; tiroid fonksiyon testleri, tiroid USGsi gene önemlidir. Tiroid ultrasonunda bez yapısını kaybetmiştir, yalancı nodüller vardır, küçülmüştür hatta bazılarında tiroid bezi hiç gözükmeyebilir. İlk dönem de tiroid bezi hafif büyüyor olabilir ama bu geçicidir sonra mutlaka uzun dönemde tiroid bezi küçülecektir. Gene hastalığının ilk döneminde tiroid bezi hormonları fazla salınabilir. Tiroid bezi folüküllerinin parçalanması nedeniyle ama uzun dönemde hastalık önce subklinik düzeyde sonra klinik düzeyde hipodreniyle seyreder. Yani tiroid bezi hormonlarının yetersizliğiyle. Bu hastalarda tanısal testlerimiz vardır esasında anti T, anti M gibi. Tiroid bezi antikorları pozitif çıkar hastaların. Bir daha bunları kontrol etmeye gerek yok. Hastanın ismini koymak için tiroid bezi antikorlarına bakıyoruz. Daha sonra ki takipler T4 ve TSH’ı üç aylık takipleriyle, hastanın tiroid hormon miktarının dozunu ayarlayabiliriz. Tedavi ne yazık ki ömür boyudur. Kontroller de üç ayda birdir.