ENFEKSİYONLARIN BULAŞMA YOLLARI

ENFEKSİYONLARIN BULAŞMA YOLLARI


• Kötü hijyen koşulları
• Beslenme bozukluğu
• Yaşın her iki uç noktası (Bebeklik– Yaşlılık)
• İklim
• Fiziksel bariyerlerin yetersizliği (cilt ve mukozalarda ki bozukluklar)
• Kalıtımsal yada kazanılmış bağışıklık sistemi yetmezlikleri
• Stresler
• Kronik hastalıklar
• Tıbbi ve cerrahi tedaviler
• Yetersiz bağışıklama
Bu nedenlerle savunma mekanizmaları zayıflar ve kişi hastalıklara duyarlı hale gelir.Enfeksiyon etkenleri ya enfeksiyondan hemen önce vücuda yerleşirler, ya da önceden zaten vardırlar da konak koşularının değişmesi üzerine hastalık yaparlar.
Bulaşma şekillerinden başlıcaları şunlardır:
1) Hava yolu ile bulaş: Mikroorganizmaları içeren partikül yada toz parçacıkları havada uzun süre asılı kalır ve hava akımları ile geniş alanlara yayılırlar. Solunarak duyarlı konak tarafından alınırlarsa hava yolu ile bulaş meydana gelir.
2) Temas yolu ile bulaş: Doğrudan temas, dolaylı yoldan temas ve damlacık saçılması (Öksürme, hapşırma ,gülme ile ortama saçılan damlacıklar) yollarından biri ile olur.
3) Ara kaynak ile bulaş: Duyarlı bir kişi tarafından alınıncaya kadar mikroorganizmaların yaşam döngüsünü sağlayan maddeler ara kaynaktır. Su, kan, serum, plazma, çeşitli tedaviler, yiyecek maddeleri ve dışkı ara kaynak olabilir.
4) Vektör yolu ile bulaş: Vektörlük bir konaktan diğerine etken mikroorganizmaları nakleden aracılardır.

CONTAMINATION OF INFECTIONS
• Both endpoints of the age (Infancy – Old Age)
• Climate
• Insufficiency of physical barriers (disorders in the skin and mucous membranes)
• Hereditary or acquired immune system deficiencies
• Stresses
• Chronic diseases
• Poor hygiene conditions
• Nutritional disorder
• Medical and surgical treatments
• Insufficient immunization
For theese reasons, the defense mechanisms are weaken and the patient becomes susceptible to the disease. Infection factors either settle in the body just before the infection, or if they already exist, they cause disease upon the change of hosts.
The main types of infection are:
1) Airborne contamination: Particles or dust particles containing microorganisms remain suspended in the air for a long time and spread over large areas with air currents. Airborne contamination occurs if they are inhaled by the sensitive host.
2) Transmission by contact: Direct contact occurs through indirect contact and droplet scattering (coughing, sneezing, laughing and droplets scattered in the environment).
3) Transmission by intermediate source: Substances that provide the life cycle of microorganisms until they are taken by a sensitive person are intermediate sources. Water, blood, serum, plasma, various treatments, foodstuffs and feces can be intermediate sources.
4) Transmission by vector: vectors are mediators that transmit active microorganisms from one host to another.