Dizüri Nedir?

Dizüri Nedir?

Dizüri Nedir?
Dizüri, idrar yaparken ağrı veya rahatsızlık için tıbbi terimdir. Genellikle yanma hissi olarak tanımlanan disüri, en sık idrar yolunun bakteriyel enfeksiyonlarından kaynaklanır.
Alt idrar yolu enfeksiyonu (sistit veya mesane enfeksiyonu) – Dizüri, mesane enfeksiyonunun (sistit) yaygın bir semptomudur. Sistit 20 ila 50 yaş arası kadınlarda çok yaygındır.
50 yaşın üzerindeki erkeklerde, mesane enfeksiyonu genellikle genişlemiş prostat veya prostat enfeksiyonu ile ilişkilidir.
Üst idrar yolu enfeksiyonu (piyelonefrit veya böbrek enfeksiyonu) -Bakteriler mesanedeki bir enfeksiyondan böbreğe geçer ve böbrek genellikle enfekte olur. Böbrek enfeksiyonları şu durumlarda daha sık görülür:
-Hamilelik sırasında
– Prostat büyümesi olan erkeklerde
-Diyabetli kişilerde
– Anormal mesane fonksiyonu olan kişilerde
– Kalıcı böbrek taşı olan kişilerde
– Mesaneden böbreklere (vezikoüreteral reflü denir) anormal bir idrar geri akışı veya idrar yolunun anormal gelişimi ile ilgili bir engel olan çocuklarda.
* Piyelonefrit, kadınlarda erkeklerden daha yaygındır.
What is Dysuria?
Dysuria is the medical term for pain or discomfort when urinating. Often described as a burning sensation, dysuria most commonly is caused by bacterial infections of the urinary tract.
Lower urinary tract infection (cystitis or bladder infection) — Dysuria is a common symptom of a bladder infection (cystitis). Cystitis is very common in women aged 20 to 50.In men over age 50, a bladder infection usually is associated with an enlarged prostate or prostate infection.
Upper urinary tract infection (pyelonephritis or kidney infection) — A kidney usually becomes infected because bacteria have traveled to the kidney from an infection in the bladder. Kidney infections occur more commonly:
• During pregnancy
• In men with an enlarged prostate
• In people with diabetes
• In people with abnormal bladder function
• In people with persistent kidney stones
• In children with an abnormal backflow of urine from the bladder to the kidneys (called vesicoureteral reflux) or an obstruction related to abnormal development of the urinary tract.
Pyelonephritis is more common in women than in men.