DİABETİK NÖROPATİ

DİABETİK NÖROPATİ

🌍 Genel Bakış
📌Diyabetik nöropati, diyabetiniz varsa ortaya çıkabilecek bir tür sinir hasarıdır.
Yüksek kan şekeri vücudunuzdaki sinirlere zarar verebilir. Diyabetik nöropati en çok bacaklarınızdaki ve ayaklarınızdaki sinirlere zarar verir.

❗️Etkilenen sinirlere bağlı olarak, diyabetik nöropati semptomları bacaklarınızdaki ve ayaklarınızdaki ağrı ve uyuşmadan sindirim sisteminiz, idrar yolu, kan damarları ve kalbinizle ilgili sorunlara kadar değişebilir.
❗️Bazılarının hafif semptomları vardır. Ancak bazıları için diyabetik nöropati oldukça ağrılı ve sakatlayıcı olabilir.
❗️Diyabetik nöropati, diyabetli kişilerin% 50 kadarını etkileyebilen ciddi bir diyabet komplikasyonudur. Ancak, tutarlı kan şekeri yönetimi ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile diyabetik nöropatiyi sık sık önleyebilir veya ilerlemesini yavaşlatabilirsiniz.
🌍Overview
📌Diabetic neuropathy is a type of nerve damage that can occur if you have diabetes. High blood sugar (glucose) can injure nerves throughout your body. Diabetic neuropathy most often damages nerves in your legs and feet.

❗️Depending on the affected nerves, diabetic neuropathy symptoms can range from pain and numbness in your legs and feet to problems with your digestive system, urinary tract, blood vessels and heart. Some people have mild symptoms. But for others, diabetic neuropathy can be quite painful and disabling.
❗️Diabetic neuropathy is a serious diabetes complication that may affect as many as 50% of people with diabetes. But you can often prevent diabetic neuropathy or slow its progress with consistent blood sugar management and a healthy Lifestyle. #doctor #doktor #news #diabeticneuropathy #diyabetiknöropati #nöropati #neuropathy #diabetes #diyabet #izmir