Boyun Ağrısının Nedeni Ne Olabilir?

Boyun Ağrısının Nedeni Ne Olabilir?

Boyun ağrısı yaygın bir şikayettir. Osteoartrit ayrıca boyun ağrısının yaygın bir nedenidir.
Nadiren, boyun ağrısı daha ciddi bir sorunun belirtisi olabilir. Boyun ağrınıza kollarınızda veya ellerinizde uyuşma veya güç kaybı eşlik ediyorsa veya omzunuza veya kolunuza ağrı çekiyorsanız tıbbi yardım almalısınız.Çoğu boyun ağrısı evde tedavi ile yavaş yavaş iyileşir. Değilse, doktorunuza görünmelisniz.
Nedenler
Boynunuz esnektir ve başınızın ağırlığını destekler, bu nedenle ağrıya neden olan ve hareketi kısıtlayan yaralanmalara ve koşullara karşı savunmasız olabilir. Boyun ağrısı nedenleri şunlardır:
– Kas gerilmeleri. Bilgisayarınızın veya akıllı telefonunuzun üzerinde saatlerce süren aşırı kullanım genellikle kas gerginliğini tetikler. Yatakta okumak veya dişlerinizi gıcırdatmak gibi küçük şeyler bile boyun kaslarını zorlayabilir.
– Sinir sıkışması. Boynunuzun omurlarındaki fıtıklaşmış diskler veya kemik mahmuzları, omurilikten dallanan sinirlere baskı yapabilir.
– Yaralanmalar. Çarpışmalar genellikle, kafa geriye ve sonra öne doğru sarıldığında boynun yumuşak dokularını gerdiğinde ortaya çıkan kırbaç yaralanmasına neden olur.
– Aşınmış eklemler. Tıpkı vücudunuzdaki diğer eklemler gibi, boyun eklemleriniz de yaşla birlikte yıpranma eğilimindedir. Osteoartrit, omurlarınız arasındaki kıkırdakların bozulmasına neden olur. Vücudunuz daha sonra eklem hareketini etkileyen ve ağrıya neden olan kemik mahmuzları oluşturur.
– Hastalıklar. Romatoid artrit, menenjit veya kanser gibi bazı hastalıklar boyun ağrısına neden olabilir.
Neck pain is a common complaint. Osteoarthritis also is a common cause of neck pain.
Rarely, neck pain can be a symptom of a more serious problem. Seek medical care if your neck pain is accompanied by numbness or loss of strength in your arms or hands or if you have shooting pain into your shoulder or down your arm.
Causes
Your neck is flexible and supports the weight of your head, so it can be vulnerable to injuries and conditions that cause pain and restrict motion. Neck pain causes include:
-Muscle strains. Overuse, such as too many hours hunched over your computer or smartphone, often triggers muscle strains. Even minor things, such as reading in bed or gritting your teeth, can strain neck muscles.
-Worn joints. Just like the other joints in your body, your neck joints tend to wear down with age. Osteoarthritis causes the cushions (cartilage) between your bones (vertebrae) to deteriorate. Your body then forms bone spurs that affect joint motion and cause pain.
-Nerve compression. Herniated disks or bone spurs in the vertebrae of your neck can press on the nerves branching out from the spinal cord.
-Injuries. Rear-end auto collisions often result in whiplash injury, which occurs when the head is jerked backward and then forward, straining the soft tissues of the neck.
Diseases. Certain diseases, such as rheumatoid arthritis, meningitis or cancer, can cause neck pain.