Blog

Tiroid bezinin ağrılı iltahabı dekorveyan hastalığı dediğimiz subakut tiroididlerdir. Ateş, boyun ağrısı, tiroid bezinin palpasyon da hassasiyeti, sedimantasyon ve SRP gibi akutfaz reaktan yüksekliğiyle seyreden, az görülmeyen, tekrarlayan ızdıraplı tiroid bezi hastalıklarındandır. Genellikle solunum yolu enfeksiyonu zannedilir. Tedaviyle rahatlamaz hasta. Ateşi zaman zaman tekrarlayabilir. Sebebi...

İnsülin direnci homa dediğimiz bir parametredir. Birkaç değerin matematiksel olarak hesabıyla açıklanır. Ortaya çıkan bir parametredir. Genetik olarak birkaç önemli hastalık dışında en sık insülin direnci sebepleri, santral obezite dediğimiz karın çevresinin kalınlaşması, genişlemesi ve kadınlarda sık gördüğümüz adet düzensizlikleri, kıllanma artışı ve kısırlıkla seyreden...

Nodülleri elle muayene ettiğimizde, Türkiye ortalaması %3-7 iken ultrasonla baktığımızda %20 ile 76 gibi yüksek rakamlarda tiroid bezinde nodül tespit edilir. Nodülü tespit ettikten sonra yapmamız gereken en önemli şey bu iyi huylu mu, kötü huylu mu ayrımını yapmamız için doppler ultrason da eğer pataloji...