Genel olarak, dudaklarda karıncalanma endişelenecek bir şey değildir ve kendi başlarına geçer. Bununla birlikte, Raynaud sendromunda, dudakların karıncalaması önemli bir semptomdur. 2 ana Raynaud sendromu türü vardır.
İki tipten birincil Raynaud sendromu en yaygın olanıdır. Birincil Raynaud’larda, karıncalanan dudaklar genellikle stres veya soğuk sıcaklıklara maruz kalmadan kaynaklanır. İlaç veya acil bakım gerekmez.
İkincil Raynaud’lar altta yatan bir durumdan kaynaklanır ve semptomlar daha kapsamlıdır. Vücuda, özellikle eller ve ayaklara kan akışı sıklıkla etkilenir. Kan akışının azalması, etkilenen bölgelerin mavi renge dönmesine neden olabilir. Bu Raynaud’a sahip olanlarda, durum tipik olarak 40 yaş civarında gelişir.

??????????

Generally tingling on the lips is nothing to worry about, and it passes on its own over time. However, in Raynaud’s syndrome, tingling of the lips is an important symptom. There are 2 main types of Raynaud’s syndrome.Primary Raynaud’s syndrome of the two types is the most common. In primary Raynauds, tingling lips are often caused by exposure to stress or cold. It does not require medication or emergency care.
Secondary Raynaud can be caused by an underlying condition, and the symptoms become more extensive. Blood flow to the body, especially the hand and foot, is affected. Decreased blood flow causes the affected areas to turn blue. In people who have this Raynaud, the condition typically happens around the age of 40