3 Farklı kanama türünü ve Bunların nasıl kontrol edileceğini biliyor musunuz?

3 Farklı kanama türünü ve Bunların nasıl kontrol edileceğini biliyor musunuz?


Kanama; kanın vücudu herhangi bir yaradan terk ettiği zamandır. İlk yardım görevlileri büyük kan kaybı ile başa çıkmada yetkin olmalıdır. Geniş çapta üç farklı kanama türü vardır: arteriyel, venöz ve kılcal.
Ne kadar kanımız var?
Ortalama yetişkin insan, vücut büyüklüğüne bağlı olarak 4 ila 6 lt kan arası oysa bir bebeğin sadece yaklaşık yarım litre kanı vardır.
Atardamar
Bu tip kanama ile, yüksek oksijenasyon derecesi nedeniyle kan tipik olarak parlak kırmızı ila sarımsı renktedir. Büyük bir arterdeki bir yara, kalp atışı ile zaman içinde kanın bir kaç metre ‘sıçramasına’ neden olabilir.
Venöz
Bu kan hasarlı bir damardan akıyor. Sonuç olarak, siyahımsı renktedir (taşıdığı oksijen eksikliğinden dolayı) ve sabit bir şekilde akar. Dikkat hala belirtilmektedir: kan kaybı arteriyel olmasa da, yine de oldukça önemli olabilir ve müdahale olmadan şaşırtıcı bir hızda ortaya çıkabilir.
Kılcal damar
Kılcal damarlardan kanama tüm yaralarda görülür. Akış ilk başta hızlı görünse de, kan kaybı genellikle hafiftir ve kolayca kontrol edilir. Kılcal damardan kanama, kanın “damlaması” olarak tanımlanabilir.
Tüm bu kanama türleri için anahtar ilk yardım tedavisi, yaranın üzerine doğrudan baskıdır.
————-
Bleeding; is when blood leaves the body from a wound. There are three different types of bleeding widely: arterial, venous, and capillary.
How much blood do we have?
In adults, between 4 and 6 liters of blood depending on body size, whereas a baby has only about half a liter of blood.
Artery
With this type of bleeding, the blood is typically bright red due to its high degree of oxygenation. A wound in a large artery can cause a few meters of blood to ‘bounce’ over time with a heartbeat.
Venous
This blood flows through a damaged vein. As a result, it is blackish in color (due to the lack of oxygen it carries) and flows steadily. Although blood loss is not arterial, it can still be quite important and can occur at an astonishing rate without intervention.
Capillary
Bleeding from capillaries occurs in all wounds. Although the flow seems rapid at first, blood loss is usually mild and easily controlled. Capillary bleeding is defined as “dripping” of blood.
The key first aid treatment for all these types of bleeding is direct pressure on the wound.