▶️Tıbbi terapi
HCM hastalarını için hem istirahat ekosu hem de stres ekosu ile araştırma yapılmalıdır. Semptomatik hastalar için obstrüksiyon tedavisi endikedir ve tıbbi tedavi ilk basamak yaklaşımdır.
Egzersiz intoleransının değerlendirilmesi için hasta öyküsünü almak yararlı olabilir.
▶️Cerrahi Tedavi
Septal redüksiyon tedavisinin (SRT nin) iki şekli vardır: cerrahi miyomektomi ve alkol septal ablasyon. Cerrahi miyektomi, semptomstik vakalarda kesin tedavi sağlar ve uzman merkezlerde deneyimli operatörler tarafından yapıldığında mortalite ve morbidite düşüktür, ancak önemli bir uzun vadeli mortalite yararı gösterilmemiştir.
Alkol septal ablasyonu takiben prosedür sonrası sonuçlar, uzman merkezlerde uygun şekilde seçilmiş hastalarda cerrahi miyektomi ile karşılaştırılabilir.
** SRT’ye doğru yaklaşımı seçmek zordur .Uzmanlık, aynı zamanda hasta yaşı, komorbid hastalık ve hasta tercihi gibi faktörler de göz önünle bulundurulmalıdır.
Sağlıkla Kalın!!
….*……*..*.
▶️Medical Therapy
Treatment of obstruction is indicated for symptomatic patients and medical therapy is the first-line approach. Importantly, patients may become accustomed to their reduced functional capacity and minimize symptoms, making objective confirmation of functional capacity with cardiopulmonary exercise testing a useful adjunct to history-taking for assessment of exertional intolerance.
▶️Invasive Therapy
There are two forms of SRT: surgical myomectomy and alcohol septal ablation. Surgical myectomy provides definitive therapy for symptomatic disease and is associated with low post-operative mortality and morbidity when carried out by experienced operators in expert centers, although no significant long-term mortality benefit has been demonstrated.
**With refinement of the techniques and greater experience, post-procedural outcomes following alcohol septal ablation are comparable to surgical myectomy in appropriately selected patients at expert centers.Selecting the right approach to SRT is challenging and should include not only the assessment of provider and center expertise, but also factors such as patient age, comorbid disease, and patient preference. #treatment #tedavi